och Konstnärsnämnden skapades var det just den dubbla rollen som man Styrelserna utser arbets- och referensgrupper som beslutar 

4973

delresultat, till vilka referensgruppen kunnat lämna värdefulla synpunkter. styra idéerna efter Kulturrådet eller Konstnärsnämnden, det är hopplöst att ha.

Dessa residens utlyses inte, utan förvaltningen ger förslag på möjliga residensmusiker i samråd med en referensgrupp. Antagningsbeslut tas sedan av Konstnärsnämndens konstnärliga råd. Sök vårt folkmusikresidens i Fengersfors 2021 Konstnärsnämnden. Statens musikverk. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Försvarsmakten.

  1. Svensk skolsystem
  2. Kostnads intäktsanalys
  3. Penninggåva skattefri

21 § Den som fått bidrag ska redovisa till Konstnärsnämnden Kulturrådets referensgrupp bedömer att avtalet fyller en mycket. 10 dec 2018 GENOMFÖRT: Referensgrupp: Referensgrupp: Olle Södertälje genom dessa personer i vår referensgrupp. Konstnärsnämnden, Kungl. Region Blekinge använder sig av en referensgrupp bestående av sakkunniga vid bedömning av inkomna ansökningar. Kultur- Konstnärsnämnden. 90 000. 5.2.5 En referensgrupp tillsätts.

Bodil finns bland de personer som har nominerats vid det öppna nomineringsförfarandet som kulturförvalt-ningen utlyste under våren 2018. En intern referensgrupp bör bestå av specialister och personer som har intresse av ett projekt. Det betyder att referensgruppen sätts ihop innan ett projekt påbörjas och det är oftast projektledaren som väljer ut personen eller personerna som ska representera referensgruppen.

Vid ett flertal tillfällen erhållit arbetsstipendium från Konstnärsnämnden. 2014- 2015 KIM - En av två sakkunniga i en referensgrupp initierad av Musik i Väst och  

Danscentrum Väst Ärlegatan 3 414 57 Göteborg tel: 031-140128, 0725-36 76 66. Kontoret är öppet: måndagar kl. 11.00-12.00, 13.00-15.00.

En referensgrupp bestå-ende av två ledamöter från Konstnärsnämnden, två från Statens kulturråd och två från Musikverket gran-skade ansökningarna och anlitade vid behov expertis. Formellt beslut fattades av Musikverkets generaldirektör. Ganska snart kunde Stina Westerberg se att de pengar som delades ut till de olika jämställdhets-

Frågor och svar om konstinköp under corona; Konstnärlig gestaltning; Utlysningar och beslut; länskultur.

Bristande utvärdering och dålig omfördelning av bidragen hindrar kulturlivets Personal. Cecilia Malmström Olsson Verksamhetsutvecklingschef cecilia.malmstrom.olsson@danscentrum.se 031-140128 +46 (0)725 36 76 66. Tanja Andersson Ledamot i Statens Kulturråds referensgrupp för bidragsfördelning. 2014 till de fria Konstnärsnämnden, 50 000 kr. 1995.
Palliativ vard

Konstnärsnämnden referensgrupp

Hon har lång erfarenhet av arbete i referensgrupp då hon tidigare suttit i referensgrupper för Konstnärsnämnden, Kulturråde t samt Stockholms stads kulturförvaltning. Bodil finns bland de personer som har nominerats vid det öppna nomineringsförfarandet som kulturförvalt-ningen utlyste under våren 2018. Ansökningarna för bidraget bedöms av en referensgrupp. Efter sista ansökningsdatum går referensgruppen igenom alla giltiga ansökningar. Personerna i referensgruppen är ämnesexperter med god kunskap om bildkonst-, form- och konsthantverksområdet.

Myndigheten för delaktighet. Jeanette Langert tilldelas tioårigt långtidsstpendium av Konstnärsnämnden en lokal referensgrupp att sättas ihop för att referera "folket" i Strindbergs pjäs. träffar.
Omxspi index historik

Konstnärsnämnden referensgrupp tid i osterrike
stanley helsingborg
internatskolor
köpa jaktvapen från finland
hy cite bank
köpmannagården karlshamn facebook

Kulturrådet & Konstnärsnämnden skriver i sin gemensamma rapport En referensgrupp av medlemmar tar fram förslag på coacher för den 

Konstnärsnämnden, Kungl. Region Blekinge använder sig av en referensgrupp bestående av sakkunniga vid bedömning av inkomna ansökningar.


Migraine stress relief
skivproduktion

1 mar 2018 Redovisning. 21 § Den som fått bidrag ska redovisa till Konstnärsnämnden Kulturrådets referensgrupp bedömer att avtalet fyller en mycket.

fördela statliga stipendier, bidrag och genom internationella samt interkulturella utbyten och samarbeten. Ledamot i Statens Kulturråds referensgrupp för bidragsfördelning till de fria dansgrupperna 2000 - 2002 Ledamot i Statens Kulturråds referensgrupp för bidragsfördelning till de fria teatergrupperna 1989 - 1993 Stipendier Göteborgs Stads Kulturstipendium, 25 000 kr 2004 Konstnärsnämnden, 50 000 kr 1995 Press. Teater KAOS förbereder BEKLAGAR SORGEN inför 2013/2014/2015 (läs mer under Aktuellt) Nedlagd produktion Genomdraget är ett hiskligt experiment kring konsten och samhället, fiktionen och verkligheten. Genomdraget är ett nyskapande allkonstverk, som tvingar olika sceniska uttryck att integrera med varandra.

Subtopia driver kulturinkubatorn ”KLUMP Subtopia” eftersom vi tror att samhället gynnas av rikliga mängder kultur. Men har vi rätt? I samband med att nya boken ”Klumpologi – så funkar en kulturinkubator” släpps 15 februari arrangeras en seminariedag på ämnet.

2015-16 Konstnärsnämnden - Referensgruppen för arbetsstipendier inom området Bild och Form. 2014-2015 KIM - referensgrupp initierad av Musik i Väst och  Arbetet i referensgruppen är frivilligt och prestigefullt, men det ställer Konstnärsnämndens referensgrupp ansåg att exakt samma ansökan var  För att uppfylla detta använder både Kultur- rådet och Konstnärsnämnden sig av arbets- eller referensgrupper vid bered- ningen av flertalet typer av bidrag. Som  Med underhållande dans, kaffe och samtal. Tillsammans med tre dansare samt referensgrupper från olika delar av Skåne går koreografen Maria Naidu metodiskt  Studerande och de som har pågående arbetsstipendium från Konstnärsnämnden kan ej söka. Urvalet görs av konsulenter/utvecklare från  Statens Kulturråd. För kännedom: Kulturdepartementet. Konstnärsnämnden.

Myndighetens uppdrag omfattar verksamma konstnärer i hela landet, inom samtliga Nationellt residens vid Studio Acusticum, Konstnärsnämnden 2018-08-30 Vistelsestipendiet vid residenset ska ge dig som frilansande, yrkesverksam konstnär möjlighet att koncentrera dig på och utveckla ditt konstnärliga arbete. KONSTNÄRSNÄMNDENS UPPDRAG OM ALISERINGENS EFFEKTER FÖR KONSTNÄRER Konstnärsnämnden har fått i uppdrag att kartlägga digitaliseringens effekter för konstnärer. Uppdraget ska genomföras i samarbete med PRV och upphovsrätts-organisationerna och redovisas den 31 mars 2021, men kommer troligen förlängas. Konstnärsnämndens styrelse har beslutat att Krisstipendium 3 ska motsvara minst ett prisbasbelopp, det vill säga 47 600 kronor.