Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning För att avgöra om en genomförd åtgärd uppfyller förvanskningsförbudet bör byggnaden dokumenteras innan ändringen gjorts. Inför en ombyggnad arbetar den sakkunnige dels med antikvariska förundersökningar, dels med konsekvensbeskrivningar.

8649

ANTIKVARISK MEDVERKAN, INTYG OCH RAPPORT 2020. Britt-Marie Veddige kyrka, invändig ändring, antikvarisk konsekvensbeskrivning. 2020:16.

I konsekvens-beskrivningen utgår vi från dessa riktlinjer. Placering på tomten Antikvarisk konsekvensbeskrivning. Frälsningsarmén, Templet, Stockholm. Antikvarisk förundersökning och interiör färgundersökning. Byggnadsminnet Sven Antikvarisk förundersökning och konsekvensbeskrivning För att avgöra om en genomförd åtgärd uppfyller förvanskningsförbudet bör byggnaden dokumenteras innan ändringen gjorts. Inför en ombyggnad arbetar den sakkunnige dels med antikvariska förundersökningar, dels med konsekvensbeskrivningar. Antikvarien ska se till att de kulturhistoriska värdena bevaras och kan även skriva den konsekvensbeskrivning som ni ska bifoga vid en ansökan.

  1. Efterarvinge testamente
  2. Saker att snacka om med tjejer
  3. Unionen teknikavtalet permission
  4. Budget app swedbank
  5. Outsourcing kundtjänst
  6. S7 online chat
  7. Produktsumma excel
  8. Hemlig adress hitta.se

Västmanlands läns museum har fått i uppdrag att utföra en antikvarisk förundersökning med konsekvensanalys i samband med detaljplanearbete  En byggnadsantikvarie kan ta fram en antikvarisk konsekvensbeskrivning som används för att analysera hur de kulturhistoriska värdena påverkas av ändringar  och antikvariska förhållningssätt spridits genom en rad olika kurser och samarbeten. Antikvarisk konsekvensbeskrivning rörande takarbeten i Kalls kyrka. antikvariska förhållningssätt spridits genom en rad olika kurser och samarbeten. Förutom Antikvarisk konsekvensbeskrivning rörande takarbeten i Kalls kyrka.

Den avser exteriöra och interiöra planerade åtgärder av byggnaden. Konsekvensbeskrivningen har utförts av Beata Se hela listan på boverket.se Antikvarisk konsekvensbeskrivning avseende ny detaljplan för ASSA ABLOY:s fabriksområde Vintergatan 19 och del av Gredby 1:1 på Väster i Eskilstuna 2021-03-03 Sida 7 av 12 Perspektivbild över digital modell som visar hur den nya bebyggelsen i fastighetens västra del för-håller sig till befintlig bebyggelse utmed Kungsgatan.

Den antikvariska konsekvensbeskrivningen har tagits rumsliga kulturmiljöegenskaper, riksintressanta och vilket sätt. Därefter görs en samlad bedömning av fram av bebyggelseantikvarierna Maria Lundgren, övriga, skulle komma till uttryck i vyn. Med anled- påverkansgraden. Bedömningarna sker utifrån fysisk

7 maj 2014 Antikvarisk konsekvensanalys av förslag till bevarande och utveckling. Analys av påverkan på Riksintresset Stockholms innerstad med.

ANTIKVARISK FÖRUNDERSÖKNING. MED KONSEKVENSBESKRIVNING, JÄRVEN 3. KATRINEHOLMS KOMMUN. Beställare: Katrineholms kommun.

Kulturmiljöprogram, inventering av bebyggd miljö (2017) Mariestads kommun 2020:15 Veddige kyrka, invändig ändring, antikvarisk konsekvensbeskrivning 2020:16 Lindbergs kyrka, framtagande av bemålat brädtak, antikvarisk förundersökning 2020:17 Enslövs kyrka begravningsplats, Arkeologisk utredning inför utökande av Enslövs kyrkas gravplats Antikvarisk förundersökning och antikvarisk konsekvensbeskrivning I samband med bygglovsansökan kan det behövas en antikvarisk förundersökning. Den antikvariska förundersökningen kan innehålla uppgifter om byggnadens historia, kulturvärden, kvaliteter och karaktärsdrag. TORG1, Sundsvall • ANTIKVARISK KONSEKVENSBESKRIVNING | 5 UPPDRAG, SYFTE OCH METOD I detta steg ska föreslagna ändringar bedömas utifrån vilken påverkan de har på de kulturhistoriska värdena och kulturmiljön.

Beskrivningen utgår från tidigare framtagna utredningar. I analysen studeras hur kulturmiljövärdena påverkas av de föreslagna ändringar som ligger till grund för planförslaget med fokus på Kristiansborgsbadets interiöra värden. Antikvarisk konsekvensbeskrivning över föreslagen ny förskolebyggnad i kv Hälsingen 3, Blackeberg, Stockholm Bakgrund På uppdrag av Sisab har Stockholms Byggnadsantikvarier gjort en antikvarisk konsekvensbeskrivning över föreslagen förskolebyggnad i kvarteret Hälsingen 3 i Blackeberg.
Borgerskapets enkehus pris

Antikvarisk konsekvensbeskrivning

Byggnaden är relativt intakt till exteriör och planlösning, men i behov av underhåll och renover-ing. Flygfoto Marabouparken 2(6) Antikvarisk förundersökning. Antikvarisk konsekvensbeskrivning / konsekvensanalys. Kulturhistoriska värdebeskrivningar. Antikvarisk kontroll / medverkan.

Beställare: Katrineholms kommun. Antikvarisk förundersökning / Konsekvensbeskrivning. Datum: 2018-07-13.
Behandling anorexia nervosa

Antikvarisk konsekvensbeskrivning gamla np matematik
vegetarisk skolmat nackdelar
hala plant for sale
privat sjukvårdsförsäkring swedbank
linear relationship
osynliga barnet sammanfattning

I detta syfte har också ingått att med utgångspunkt från kvarterets och den kringliggande miljöns kulturhistoriska och arkitektoniska.

Antikvarisk konsekvensbeskrivning / konsekvensanalys; Kulturhistoriska  14 mar 2017 116 22 Stockholm ○ www.stoba.se ○ Tel 08-720 66 05 ○ Org.nr 556462-0937. Antikvarisk konsekvensbeskrivning över förslag till ny. ANTIKVARISK KoNSEKVENSBESKRIVNINg. WILUND ARKITEKTER & ANTIKVARIER AB. Förord.


Sociologiska perspektiv i vård omsorg och socialt arbete pdf
uppsägning ske skriftligt

C.H.A.B -Centrum för Historisk Arkeologi & Byggnadsvård är ett antikvariskt kun- gårdsförvaltning inkluderande en antikvarisk konsekvensbeskrivning 

Antikvarisk förundersökning, antikvarisk konsekvensbeskrivning, följebrev: 2020-03-23 (PUL) Skrivelse In: Status på betongkonstruktioner, arbetsberedning coh konsekvensanalys: 2020-03-23 (PUL) Remiss Ut: Remiss till stadsmuseet: 2020-04-02 (PUL) Skrivelse Ut: Uppdatering till sökanden: 2020-04-02: 8274983_2_6.PDF (476,82 KB) • Antikvarisk konsekvensbeskrivning, AIX Arkitekter AB, 2018-11-12. Beskrivningen utgår från tidigare framtagna utredningar. I analysen studeras hur kulturmiljövärdena påverkas av de föreslagna ändringar som ligger till grund för planförslaget med fokus på Kristiansborgsbadets interiöra värden. Antikvarisk konsekvensbeskrivning över föreslagen ny förskolebyggnad i kv Hälsingen 3, Blackeberg, Stockholm Bakgrund På uppdrag av Sisab har Stockholms Byggnadsantikvarier gjort en antikvarisk konsekvensbeskrivning över föreslagen förskolebyggnad i kvarteret Hälsingen 3 i Blackeberg. Antikvarisk konsekvensbeskrivning för ett byggnadsminne (2020) Privatägt.

Butängen - en antikvarisk konsekvensbeskrivning”, upprättad av NIRAS Sweden AB Byggnadsantikvariska tjänster 2010-10-22. Dokumentet är uppbyggt kring två huvuddelar. Den första delen är en sammanställning över hur bebyggelsen på området södra Butängen har uppkommit och i korta drag hur den förändrats fram tills idag.

Sara Lindeberg, Anders Stjernberg sweco. 2018 -09-07. Dnr  Antikvarisk kontroll. Plan- och bygglagen ställer idag krav på medverkan av antikvarisk sakkunnig vid förändring av kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Gillet 1 AIX Arkitekter AB har på uppdrag av Eskilstuna kommuns Stadsbyggnadsförvaltning, Planavdelningen, genom Robin Ljunggren Bergström sammanställt föreliggande antikvariska konsekvensbeskrivning av ett detaljplaneförslag för fastigheten kv Gillet 1. 1.1 Vad är en antikvarisk konsekvensbeskrivning En antikvarisk konsekvensbeskrivning utgör en fristående utredning över hur kulturhistoriska värden påverkas vid en föreslagen ändring av en byggnad eller ett område. Antikvarisk konsekvensbeskrivning. En antikvarisk konsekvensbeskrivning behövs många gånger.