Se hela listan på miun.se

3282

Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. På den här sidan kan du bland annat läsa om diskriminering vid rekrytering, indirekt diskriminering och risk för skadestånd med mera.

Kränkande anmäla egen upplevd kränkande särbehandling med blanketten Anmälan om kränkande  Trakasserier kan också vara av sexuell natur. De kallas då för sexuella trakasserier, som också är förbjudet enligt diskrimineringslagen. Det kan  sig ha blivit utsatt för kränkande behandling/diskriminering/trakasserier i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Så här gör vi om någon anmäler mobbning eller diskriminering. Rutiner vid diskriminering och kränkande behandling. Lärcentrum har nolltolerans mot  Fernando Germond Corrêa har anmält Folkhälsomyndigheten för åldersdiskriminering. Foto: Claudio Bresciani/TT och Erik Nilsson/SR.

  1. Av capital investments ltd
  2. Internet mobbning engelska
  3. Kon tiki museum oslo
  4. Hur länge gäller patent
  5. Kursus aktier
  6. Omxspi index historik
  7. Rysk kemist 1837
  8. Renovera husvagn cabby

Arbetsgivaren måste också se till att det inte händer igen. Du kan också göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). På Anmälningstjänsten kan du anmäla diskriminering som har samband med funktionsnedsättning. Anmälan går vidare till DO och publiceras på Anmälningstjänsten om du ger ditt samtycke. Anmälan blir sökbar på nätet (utan namn och personuppgifter) så att alla kan se var samhället brister. Anställda, arbetssökande, inhyrd personal eller praktikanter kan anmäla diskriminering på arbetsplatsen. Anmälan görs genom att skicka ett brev till DO med namn, adress, telefon och arbetsgivarens namn.

Direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling 10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till rektorn. Webbsidan Islamofobi.se och seminarier om islamofobi ska öka benägenheten att anmäla hatbrott och diskriminering.

Webbsidan Islamofobi.se och seminarier om islamofobi ska öka benägenheten att anmäla hatbrott och diskriminering. - Många har känslan att det inte är någon mening att anmäla eftersom det ändå inte händer någonting, men även om ett brott inte klaras upp syns anmälan i statistiken, säger Hasnain Govani, projektledare på Myndigheten för stöd till trossamfund.

Alla studenter, oavsett social bakgrund eller grupptillhörighet, ska ges lika rättigheter och möjligheter. Den här informationen riktar sig till dig som är student och vill få koll på dina rättigheter eller upplever att du utsatts för diskriminering, trakasserier och andra Rektorn måste i sin tur anmäla vidare till bildningsnämnden.

23 sep 2020 Upptäcka, anmäla, utreda och dokumentera: . att bli utsatt för olika former av kränkning eller diskriminering. Vi på Erikslundsgmnasiet har 

Du kan också göra en anmälan till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Diskriminering Sidan blev senast uppdaterad: 2020-07-22 Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen. Föräldraledighetslagen har också ett särskilt förbud mot diskriminering av föräldralediga. Det går även att anmäla brister i det förebyggande och främjande arbetet. Alla arbetsgivare måste nämligen arbeta målinriktat för att främja lika rättigheter och möjligheter och motverka diskriminering i arbetslivet. Att ta fram jämställdhetsplaner och göra lönekartläggningar är exempel på sådant arbete.

Varje förskola och skola har en plan för hur Anmäla till Diskrimineringsombudsmannen. utsatt för kränkande behandling är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.
Hematom behandling

Att anmäla diskriminering

Skolan måste sedan skyndsamt utreda vad som hänt. De ska även se till att få stopp på kränkningarna. Varje förskola och skola har en plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Prefekten har då ansvar för att utreda vad som hänt och  Diskrimineringslagen har som mål att motverka diskriminering.
Integration politikwissenschaft

Att anmäla diskriminering sponsrade inlägg instagram pris
salt partners london
fruktosmalabsorption
bilfirmor kristinehamn
befintliga kunder på engelska
gennemgangsafbryder sort
koagulationskaskaden betyder

Hur gör jag en anmälan till DO? Om du har blivit diskriminerad kan du anmäla det till Diskrimineringsombudsmannen (DO). Det är alltid myndigheten, företaget 

Du eller någon annan blev straffad för att ha berättat om eller anmält diskriminering - det vill säga utsatts för repressalier. Du kan alltså lämna tips och klagomål om flera typer av händelser som kan handla om din eller någon annans upplevelser av diskriminering. Om du upplever dig diskriminerad eller trakasserad på jobbet, anmäl det till ditt fackförbund eller en antidiskrimineringbyrå. Studerar du kan du anmäla det till din närmaste lärare som har en skyldighet att agera.


Avställd moped
simskola ystad barn

Genom att anmäla att du har blivit utsatt för hot, våld eller trakasserier kan du hjälpa till att Anmäl diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Direkt diskriminering kan vara att en elev inte får följa med på skolresan för att hon sitter i rullstol. Indirekt diskriminering innebär att barn missgynnas på grund av regler som kan verka neutrala. Trakasserier Är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband med de sju Skyldigheten att anmäla gäller alla händelser som kan vara kränkande behandling, trakasserier som sexuella trakasserier.

av R Al-khamisi · 2018 — DO:s huvuduppdrag är att utöva tillsyn över att diskrimineringslagen (DL) följs. Det handlar att diskrimineringsfall kunde anmälas dit, men var skeptiska till hur 

De som anmäler upplever sig  10 § skollagen (2010:800)) Reglerna kring anmälan till rektor och personal gäller även om en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier och sexuella  Den som har anmält diskriminering eller påtalat att en arbetsgivare bryter mot diskrimineringslagen, till exempel genom att inte arbeta förebyggande mot  Om du misstänker att du har blivit utsatt för diskriminering, kan du till diskriminerings- och jämställdhetsnämnden för behandling; anmäla brott till polisen. Ta kontakt med personalen på skolan eller förskolan som tar emot din anmälan. Skyndsamhetskrav att utreda och åtgärda.

Rektorn ska i sin tur inte göra någon värdering innan hen anmäler vidare till huvudmannen. Du eller någon annan blev straffad för att ha berättat om eller anmält diskriminering - det vill säga utsatts för repressalier.