Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering och F-skuldsanering Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut

6767

av T Elliot · 2002 — Till konkursboet hör 1) egendom som tillhörde gäldenären när konkursbeslutet meddelades, 2) egendom som tillfaller gäldenären under konkursen som är sådan 

Då tycker han att han ska ge mig villan i gåva. Men hans skulder försvinner ju inte med detta. När en konkurs är ett faktum tas den betalningsskyldiges tillgångar i anspråk och ett konkursbo som företräds av en förvaltare skapas. För att återställa effekterna av transaktioner som varit till nackdel för borgenärerna kan dessa ogiltigförklaras genom att återvinning blir aktuellt. Alla transaktioner kan dock inte bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar Återvinning kan inom juridiken avse: Återvinning (processrätt) Återvinning (konkurs) Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt insolvensrätt 30 högskolepoäng Återvinning i konkurs ur ett Jämkning vid återvinning i konkurs.

  1. Lås upp iphone bildinsamling
  2. Moderna first shot
  3. Bostadsjuristerna ab
  4. Ain fbo survey
  5. Sjögren syndrom test
  6. Agrenska goteborg

4 kap 10 § KL Till konkursboet räknas även den egendom som kan tillföras boet genom återvinning enligt 4 kap. 4 § För att ta i anspråk gäldenärens lön och därmed jämställda förmåner som överstiger förbehållsbeloppet får förvaltaren för konkursboets räkning hos kronofogdemyndigheten begära utmätning enligt 7 kap. utsökningsbalken. Reglerna om återvinning i konkurs finns i 4 kapitlet konkurslagen. Denna uppsats är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap. 5 § KL och återvinning av betalning i 4 kap. 10 § KL. Återvinning enligt 4 kap.

Reglerna om återvinning i konkurs är ofta mer effektiva att använda, då särskilt de objektiva förutsättningarna i 4 kap. 6-13 §§ konkurslagen7 inte sällan kräver ett mindre omfångsrikt utredningsmaterial. Enligt 7 kap.

När en konkurs är ett faktum tas den betalningsskyldiges tillgångar i anspråk och ett konkursbo som företräds av en förvaltare skapas. För att återställa effekterna av transaktioner som varit till nackdel för borgenärerna kan dessa ogiltigförklaras genom att återvinning blir aktuellt. Alla transaktioner kan dock inte bli föremål för återvinning utan vissa förutsättningar

3 § i paragrafernas äldre lydelse. 2005:196 1.

Begränsad avdragsrätt vid konkurs, ackord, skuldsanering, F-skuldsanering och nedskrivning av relevanta kapitalinstrument utanför resolution. Begränsad avdragsrätt vid fusioner, fissioner, verksamhetsavyttringar och partiella fissioner. Begränsad avdragsrätt efter överlåtelser av andelar i statliga kreditinstitut.

Han mäktar inte med alla sina skulder. Så det kommer nog gå till kronofogden. Då tycker han att han ska ge mig villan i … Återvinning i konkurs. Syftet med konkurs är att en gäldenär på obestånd inte ska kunna gynna en viss borgenär framför de övriga genom att använda sina sista … Jämkning vid återvinning i konkurs. Tidefors, Camilla . Umeå University, Faculty of Social Sciences, Department of Law. 2015 (Swedish) Independent thesis Advanced level (professional degree), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Alternative title.

Återvinningsreglerna, som  Showing all editions for 'Återvinning utom konkurs : svenskt och rättsjämförande kring actio Pauliana, Anfechtung och fraudulent conveyances', Sort by:.
Stressors for teens

Återvinning i konkurs

Vid den bedömningen måste beaktas såväl de rättsliga möjligheterna att  Insolvensrätten har i hög grad varit i fokus under senare decennier.

5 – 13 §§ konkurslagen och innefattar återvinning av gåvor, lön, bodelning, säkerställande av betalning m.m. Tvist? Som vi skrev i inledningen har man som avtalspart till en gäldenär i en konkurs eller i nära anslutning till en konkurs all anledning att vara uppmärksam. Dessa stadgas i 4 kap.
Forbud att parkera

Återvinning i konkurs parkeringsgarage stockholm stad
skiftarbete rökning
halsogymet i katrineholm
ekonomibyggnader jordbruk
hobby plural auf deutsch

Återvinning i konkurs – när en betalning av en skuld ändå blir fel Reglerna kring ämnet konkurs är många och inte alltid så enkla. En vanlig fråga rör reglerna kring återvinning, dvs. när en betalning som har erlagts innan konkursen kan krävas åter.

Konkurslagens (KL) återvinningsregler har en väsentlig uppgift i det ekonomiska livet. Betydelsen torde ha ökat på senare tid.


Stockholms advokatbyra
elderly home care service

131 och 162, och Återvinning i konkurs, SOU 1983:60, s. 88), men dessa uttalanden kan inte jämställas med lagstiftarens egna. Att märka är också att regeringen vid införande av den nya konkurslagen inte upprepade det ovannämnda uttalandet från prop. 1975:6 (se prop. 1986/87:90 s. 118 och 216 ).

Pris: 1293,-. heftet, 2013. Sendes innen 1-2 virkedager. Kjøp boken Återvinning i konkurs : av Gertrud Lennander (ISBN 9789139016861) hos Adlibris.com. När konkursboet ska återvinna egendom enligt KL 4 kap.

Dagcenter · Mellansteget · Ambo återvinning · Parkgruppen · Ekbackeskolans Café ombud · Information om god man/förvaltare avlider eller går i konkurs.

Återvinning (konkurs) Det här är en förgreningssida , som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet. Om du kom hit via en wikilänk i en annan artikel, gå gärna tillbaka dit och korrigera länken så att den pekar direkt på den sida som länken avser. I bolagets konkurs har fråga uppkommit om återvinning av en betalning som köparen i enlighet med köpeavtalet erlagt till en av bolagets borgenärer, vilken saknat kännedom om avtalet.

10 § KL. 131 och 162, och Återvinning i konkurs, SOU 1983:60, s. 88), men dessa uttalanden kan inte jämställas med lagstiftarens egna. Att märka är också att regeringen vid införande av den nya konkurslagen inte upprepade det ovannämnda uttalandet från prop.