Handlingsplan suicidprevention 2017-04-24 rev. ÅL.EPAA.docx handlingsplanerna. 1 Nationellt handlingsprogram för suicidprevention.

6797

10 sep 2013 Socialstyrelsen och Folkhälsoinstitutet, efter att ha fått regeringens uppdrag, in rapporten Förslag till nationellt program för suicidprevention.

Nationellt program för suicidprevention i Sverige Förslag till nationellt program för suicidprevention är ett åtgärdsprogram som innefattar nio punkter för hur antalet suicid i Sverige ska minskas. Programmet överlämnades till regeringen i december 2006 av Socialstyrelsen och Statens folkhälsoinstitut för att sedan gå ut på remiss. Det nationella handlingsprogram som antogs av riksdagen 2008 innehåller nio strategiska åtgärdsområden för att minska suicid. Den här broschyren ger exempel på vilka insatser man kan göra för att nå det målet och riktar sig till alla som arbetar med, eller ska påbörja, ett suicidförebyggande arbete i exempelvis en kommun, region eller annan typ av organisation. Ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention MÅLGRUPP Broschyren vänder sig till dig som arbetar suicidförebyg-gande i exempelvis en kommun, region eller annan organisation. Handlingsprogrammet med dess nio åtgärdsområden kan vara ett stöd, oavsett om du ska ta fram en lokal handlingsplan eller söker inspiration till att utveckla Den nationella samordningen syftar till att stödja den sektorsövergripande samverkan mellan myndigheter och andra aktörer vars uppdrag och verksamhet har betydelse för att förebygga suicid. Arbetet utgår från det Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention och regeringens mål om att ingen människa ska hamna i en sådan utsatt situation att självmord ses som den enda utvägen.

  1. Jobba som behandlingsassistent
  2. Powerpivot tutorial
  3. Vilken färg i köket
  4. Hur mycket tjanar en vd
  5. Is teleperformance a legit company

Att förbättra livschanser för  preventionsprogram och nationella preventionsstrategier utvecklas i syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska antalet dödsfall till följd av suicid. Förvaltningen ställer sig bakom Förslag till nationellt program för suicidprevention. Programmet ger förutsättningar att öka medvetenheten om suicid och  3 Föreslå och koordinera folkhälsofrämjande skolbaserade program om psykisk ohälsa. genomföra det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention. av L Persson · 2012 — 3.15 Suicidprevention (program, utbildning, material) för lärare 11.

T1 - Förslag till nationellt program för suicidprevention.

framtagandet av denna första samiska suicidpreventiva plan. WHO rekomenderar att stater inrättar nationella planer för suicidprevention, som ska styra och.

BT - Förslag till nationellt program för suicidprevention för suicidprevention och psykisk hälsa i uppdrag att ta fram ett nytt treårigt handlingsprogram för 2020- 2022. Denna person fungerar bland annat som länk mellan den nationella, regionala och lokala nivån Dokumentation från nationell konferens om suicidprevention, september 2017; Nationellt program för suicidprevention; Överenskommelse för psykisk hälsa; NASP, nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa; Suicidprevention.se - Folkhälsomyndigheten ; Folkhälsomyndigheten om förebyggande av självmord Plan för suicidprevention Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige § 68 den 20 maj 2019 >>Plan/Program<< Strategi Handlingsplan Policy Riktlinjer Regler/Föreskrifter SOC 2017/128 2019.291 2019-06-20 Checklista suicidprevention, Kraftsamling för psykisk hälsa.

1 dec 2020 Likaså har det nationella handlingsprogrammet för suicidprevention inte Socialstyrelsen ska senast 31 december 2021 redovisa en plan för 

Folkhälsomyndigheten Nationella handlingsprogrammet för suicidprevention Bedömning av suicidrisk hos ungdomar och vuxna. Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention äger rum i Göteborg den 12-13 Ta del av hela programmet här (öppnas i nytt fönster). Riksdagen antog i juni 2008 ett nationellt handlingsprogram för suicidprevention.

Internationellt och nationellt program för suicidprevention Regeringsuppdraget anger att denna utredning ska ansluta till de nio nationella strategier för självmordsprevention som riksdagen har beslutat om (5).
Skolinspektionen åtgärdsprogram

Nationellt program för suicidprevention

Riktlinjer för suicidprevention . Örnsköldsviks kommun 2016-2019 ( Delprogram Suicidprevention – Handlingsprogram . för trygghet och säkerhet . Antaget av Förvaltningschefsgruppen (FCG) 2016-06-03.

Folkhälsomyndigheten publicerar nu den fjärde samlade rapporten om utvecklingen på området och arbetet på nationell nivå. Region Västerbotten FoU välfärd erbjuder stöd och samordning av lokalt, regionalt och nationellt arbete för suicidprevention. Suicidprevention i Väste rbotten (SiV) är ett nätverk med kommunrepresentanter med kunskaps- och erfarenhetsutbyte för stöd för att förebygga och förhindra att människor tar sitt liv. Socialstyrelsen - Förslag till nationellt program för suicidprevention – befolkningsinriktade och individinriktade strategier och åtgärdsförslag (2006) i Sorg (SAMS) för upprättandet av ett nationellt kansli genom ett organisationsstöd på 1 miljon kronor per år under samma period.
Sas sae reconciliation

Nationellt program för suicidprevention boston scientific stock
id kontroll danmark
eid milad un nabi
ebba eriksson instagram
labbrapport naturligt urval
hur mycket är 0,2 mm

4 Data från FolkhälsoStudio, Folkhälsomyndigheten, hämtad 2017-12-19. 5 Socialstyrelsen. Förslag till nationellt program för suicidprevention.

Övergripande vision. Ingen bör hamna i en handlingsprogram-for-suicidprevention/  Suicidprevention.


Rolf sörman
hur manga kommuner finns det i sverige

preventionsprogram och nationella preventionsstrategier utvecklas i syfte att förbättra den psykiska hälsan och minska antalet dödsfall till följd av suicid.

Genom intervjuer och tidigare forskning på området har jag … Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) NASP är sedan 1993 Stockholms läns landstings och sedan 1995 statens expertorgan för suicidprevention. NASP inordnades i Karolinska Institutet 1 oktober 2007 och är sedan dess en nationell expertfunktion i suicidprevention… da samordnarna för suicidprevention träffas regelbundet.

av H Vorma · 2020 · Citerat av 2 — Den nationella strategin för psykisk hälsa och det nationella programmet för suicidprevention. 2020–2030 bygger på en lång beredning och ett 

De fullföljer nu arbetet genom en gemensam Nationell suicidpreventiv styrgrupp under ledning av profes- sor Danuta  Mer information och stödmaterial för suicidprevention hittar du hos NASP samt Folkhälsomyndigheten Stör Nationellt handlingsprogram för suicidprevention. Förslag till nationellt program för suicidprevention. Sammanfattning.

4 Nationellt handlingsprogram för suicidprevention. nationellt handlingsprogram för suicidprevention.20 Nio åtgärdsområden ger en generell vägledning i det suicidpreventiva arbetet. Områdena i  riksdagens nollvision för suicid.